БЕЗОПАСНОСТ

Нашата основна цел е безопасноста на асансьорите – опазването здравето и живота на ползващите асансьорните уредби.

Асансьорите ТРЯБВА да се обслужват само от лицензирани фирми и техници с правоспособност за тази дейност.

На пазара съществуват  нелегални фирми без лиценз или самостоятелни техници без договор за абонаментно сервизно обслужване. Това е най-лошия вариант за техническа поддръжка на асансьора, защото на практика тези техници не носят никаква отговорност. Нещо повече – при сериозна авария или нещастен случай, никой няма да търси каквато и да било отговорност от тези хора, защото няма законово основание за това.


Фирмата осигурява преглед на асансьорите от ИНСПЕКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР за проверка годноста и БЕЗОПАСНОСТА  на ползване на съоръжението.Заплаща се отделно.

 

ул. Старозагорско въстание 36, София

Телефони за връзка:

02/938-31-70

02/837-96-65

0875158310

02/4266364

0884511396

Email: acxo@abv.bg

© 2016 - 2024 Всички права запазени